1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez  portal skotniki.info  na rzecz użytkowników polegającym na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach  portalu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, a także komentowania artykułów umieszczanych w portalu.

2. Dostęp do portalu skotniki.info posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym skotniki.info  mogą używać na stronach  portalu zarezerwowanych dla nich loginów. Zalogowani użytkownicy mogą dodawać artykuły. Administrator portalu  może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na Forum i pod artykułami od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu skotniki.info

3. Użytkownik portalu skotniki.info publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu skotniki.info nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  portalu  skotniki.info treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa. Reklama dozwolona jest tylko w dziale ogłoszeń.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  skotniki.info komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach skotniki.info komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.).

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu skotniki.info komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8. Administrator portalu skotniki.info  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu  skotniki.info  w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu skotniki.info  przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez administratora portalu skotniki.info  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu skotniki.info  wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

9. Administrator portalu skotniki.info nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu skotniki.info  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Na stronach portalu skotniki.info w katalogu firm mogą zamieszczać wpisy firmy które prowadzą działalność na terenie Osiedla Skotniki lub w jego sąsiedztwie jednak wyłącznie, jeśli na terenie osiedla Skotniki nie istnieje firma o identycznym profilu działalności. Umieszczenie wpisu jest bezpłatne.

11. Ogłoszenia zamieszczane na stronach portalu skotniki.info  muszą być związane ze Skotnikami. Umieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.

12. Administrator portalu skotniki.info  zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum oraz możliwości komentowania artykułów na portalu skotniki.info bez podawania przyczyn takiego działania.

13. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach portalu skotniki.info równocześnie akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

14. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator portalu skotniki.info  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.