100 LAT PARAFII SKOTNIKI 1912-2012

Budowę kościoła postanowieniem społeczności Skotnickiej w roku 1912 rozpoczęli dwaj tutejsi majstrowie budowlani, bracia Feliks i Franciszek Starczyńscy. Po zakończeniu budowy w roku 1915 pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Kippek – tyniecki wikariusz. Poświęcenia świątyni dokonał proboszcz z Mogilan ks. Kan. Walenty Piotrowski.


W dniu 25 X 1921 r. Erygowano parafie w Skotnikach. Kolejnym proboszczem zostaje ks. Jan Moryl który kończy budowę plebanii i w roku 1926 sprowadza 200 kg dzwon który zostaje zawieszony na nowo wybudowanej dzwonnicy. Później zostaje skonfiskowany przez niemieckiego okupanta. Neogotycki ołtarz główny z roku 1936 jest dziełem rzeźbiarza z Podgórza niejakiego Sikory.Obecnie w prawym ramieniu transeptu wisi obraz ufundowany w roku 1914 przez Annę Strug przedstawiający św. Anne i Najświętszą Maryję Pannę który w starym kościele znajdował się w ołtarzu głównym i zasłaniał figurę Matki Bożej Różańcowej. Obraz ten uważany za zaginiony odkryto podczas konserwacji ołtarza. W roku 1936 pracę duszpasterską rozpoczynają siostry ze zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana które zamieszkują w Skotnikach i sprawują posługę jako zakrystianki, organistki i katechetki.


W 1951 roku Skotnicka parafia zostaje wyłączona z dekanatu Skawina i zostaje przyłączona do dekanatu krakowskiego.


W 1974 roku do parafii przybywa ks. Józef Brzeźniak.


W 1977 roku do wizytuje w parafii ks. Kardynał Karol Wojtyła który udziela sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.


W 1997 roku Staraniem parafian i ks.proboszcza rozpoczyna się rozbudowa świątyni. Ksiądz proboszcz Brzeźniak w Watykanie otrzymuje z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II kamień z grobu św. Piotra który zostaje kamieniem węgielnym pod rozbudowę kościoła polegającej na dobudowaniu do nawy starej świątyni transeptu i prezbiterium.


1.X.2000 r. Metropolita krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonuje uroczystej konsekracji nowego kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Skotnikach.

Zobacz historyczne zdjęcia pokazujące pracę Sióstr zakonnych w Parafii Skotniki