Nieopodal fortu Skotniki znajduje się cmentarz jeńców - żołnierzy Armii Czerwonej którzy w czasie hitlerowskiej okupacji zostali zabici lub zmarli z wycieńczenia w obozach jenieckich w Skotnikach. W sześciu zbiorowych mogiłach spoczywa 150 żołnierzy. Na stojącym na cmentarzu pomniku widnieje napis:


Bohaterom
Armii Czerwonej
poległym w obronie wolności
Narodu Polskiego
w latach 1942 – 1944
w hołdzie
społeczeństwo m. Krakowa

Zobacz więcej ZDJĘĆ