Parafia Matki Bożej Różańcowej w Krakowie – Skotnikach


Rzymskokatolicka parafia Matki Bożej Różańcowej
w Krakowie – Skotnikach
ul. Skotnicka 139a
30-394 Kraków

ks. proboszcz mgr lic Józef Czerwiński tel (12) 262-16-57
ks wikariusz Paweł Sułko
http://www.parafiaskotniki.pl

 

 


100 lat Kościoła Parafialnego w Skotnikach 1912-2012


Msze święte:

Niedziela:
8.00; 10.00; 11.30; 18:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Porządek nabożeństw na stronie internetowej Parafii

Zobacz galerię zdjęć i filmy z różnych wydarzeń parafialnych

Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Różańcowej jest świątynią zbudowaną na planie krzyża w stylu neogotyckim z cytatami ze średniowiecza, w całości murowaną z cegły.

Neogotycki ołtarz główny z figurą Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem, wykonał w roku 1936 rzeźbiarz z Podgórza niejaki Sikora. Tego samego autora są retabula ołtarzy bocznych i chrzcielnica. Półkoliste ściany transeptu zdobi obraz Miłosierdzie Boże oraz stacje Drogi Krzyżowej namalowane w roku 2004 przez Adama Suzina. W oknach można podziwiać zaprojektowane przez Annę Szpecht i wykonane w pracowni Anny Zarzyckiej witraże.

Cmentarz parafialny znajduje się tuż za kościołem do którego droga prowadzi obok wygodnego, dużego parkingu.

Trwa rozbudowa plebanii w której znajdą się: kancelaria parafialna, salka katechetyczna, mieszkania księży.

Add a comment

100 LAT PARAFII SKOTNIKI 1912-2012

Budowę kościoła postanowieniem społeczności Skotnickiej w roku 1912 rozpoczęli dwaj tutejsi majstrowie budowlani, bracia Feliks i Franciszek Starczyńscy. Po zakończeniu budowy w roku 1915 pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Kippek – tyniecki wikariusz. Poświęcenia świątyni dokonał proboszcz z Mogilan ks. Kan. Walenty Piotrowski.


W dniu 25 X 1921 r. Erygowano parafie w Skotnikach. Kolejnym proboszczem zostaje ks. Jan Moryl który kończy budowę plebanii i w roku 1926 sprowadza 200 kg dzwon który zostaje zawieszony na nowo wybudowanej dzwonnicy. Później zostaje skonfiskowany przez niemieckiego okupanta. Neogotycki ołtarz główny z roku 1936 jest dziełem rzeźbiarza z Podgórza niejakiego Sikory.Obecnie w prawym ramieniu transeptu wisi obraz ufundowany w roku 1914 przez Annę Strug przedstawiający św. Anne i Najświętszą Maryję Pannę który w starym kościele znajdował się w ołtarzu głównym i zasłaniał figurę Matki Bożej Różańcowej. Obraz ten uważany za zaginiony odkryto podczas konserwacji ołtarza. W roku 1936 pracę duszpasterską rozpoczynają siostry ze zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana które zamieszkują w Skotnikach i sprawują posługę jako zakrystianki, organistki i katechetki.


W 1951 roku Skotnicka parafia zostaje wyłączona z dekanatu Skawina i zostaje przyłączona do dekanatu krakowskiego.


W 1974 roku do parafii przybywa ks. Józef Brzeźniak.


W 1977 roku do wizytuje w parafii ks. Kardynał Karol Wojtyła który udziela sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.


W 1997 roku Staraniem parafian i ks.proboszcza rozpoczyna się rozbudowa świątyni. Ksiądz proboszcz Brzeźniak w Watykanie otrzymuje z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II kamień z grobu św. Piotra który zostaje kamieniem węgielnym pod rozbudowę kościoła polegającej na dobudowaniu do nawy starej świątyni transeptu i prezbiterium.


1.X.2000 r. Metropolita krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonuje uroczystej konsekracji nowego kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Skotnikach.

Zobacz historyczne zdjęcia pokazujące pracę Sióstr zakonnych w Parafii Skotniki

Add a comment